Variabele kosten
Vaste activa
Vaste kosten
Vaste verrekenprijs
Veiligheidsmarge
Vennootschap onder firma
Vennootschappen
Vennootschapsbelasting
Vennoten
Vereniging
Verfijnde opslagmethode
Vergelijkend warenonderzoek
Verkoopkosten
Verkoopopbrengst
Verkoopprijs
Verkoopresultaat
Verlies- en winstrekening
Verlies
Vermogen
Vermogensmarkt
Veroudering
Verpakking
Vervangingsinvesteringen
Vervangingsvraag
Verzadigingsfase
Verzekering
Verzekeringspremie
Vestigingsplaats
Vlottende activa
Vlottende passiva
VOF
Volksverzekeringen
Voorcalculatie
Voordelig bezettingsresultaat
Voordelig resultaat
Voorraad
Voorraadgestuurde logistieke systemen
Voorraadkosten
Voorzieningen
Vraaggeorienteerde prijsbepaling
Vreemd vermogen