Raad van Commissarissen
Rabat
Radioreclame
Rechtspersonen
Rechtspersoon
Rechtsvormen
Reclame in vakbladen
Reclame
Reclamecode
Rekening-courantkrediet
Rendement
Rentabiliteit eigen vermogen
Rentabiliteit totaal vermogen
Rentabiliteit
Rente
Rentekosten
Reserves
Residuwaarde
Restwaarde
Resultatenbegroting
Resultatenrekening
Reverse logistics
Rijpheidsfase
Risicos van het voorraad houden