Lang vreemd vermogen
Langetermijnplannen
Leasing
Leiding
Leidinggeven
Lessee
Lessor
Levensduur
Leverancier van grondstoffen
Leverancierskrediet
Lifo-methode
Lijn-staforganisatie
Lijnorganisatie
Lineaire aflossing
Lineaire afschrijvingen
Lineaire hypotheek
Lineaire lening
Liquide middelen
Liquide
Liquiditeit
Liquiditeitsbegroting niet-commerciele organisaties
Liquiditeitsbegroting
Liquiditeitskengetallen
Liquiditeitsratios
Logistiek
Logistieke systemen
Loon
Loonbelasting
Loonheffing
Loonkosten
Looptijd
Lump-sum-financiering