B-merk
Balans
Bankkrediet
Bederf
Bedrijf
Bedrijfskosten
Bedrijfspensioen
Bedrijfsresultaat
Bedrijfstak
Bedrijven
Begroting
Behoeften
Belasting op de toegevoegde waarde
Belastingen op inkomen en winst
Belastingen
Beoordelingsgesprek
Besloten vennootschap
Bestelkosten
Bestuursorganen
Betaalmiddel
Beurskengetallen
Beurswaarde
Bezettingsgraad
Bezettingsresultaat
Bezettingsverschillen
Beinvloedbare omgevingsfactoren
Boekwaarde
Boven pari
Break-evenafzet
Break-evenomzet
Break-evenpunt
Bruto-grondstoffenverbruik
Bruto-werkkapitaal
Brutomarge
Brutowinst
Brutowinstmarge
Brutowinstopslag
BTW
Budgetresultaat
Buitengewone baten en lasten
BV