Vacatures
Vakbonden
Vakcentrales
Valuta
Valuta-interventies
Valutamandje
Valutamarkt
Valutamarktinterventies
Valutasteun
Valutaswaps
Variabele kosten
Vast kapitaal
Vaste activa
Vaste wisselkoersen
Veilen bij afslag
Veilen bij opbod
Veiling
Vennootschap onder firma
Vennootschapsbelasting
Vennoten
Verborgen werkgelegenheid
Verborgen werkloosheid
Verdrag van Maastricht
Verenigde Naties
Vergrijzing
Verkoopprijs
Verlies
Vermogensbeheer
Vermogensmarkt
Vermogensoverdrachten
Vermogensoverdrachtenrekening
Verschuiving aanbod
Verschuiving langs aanbodcurve
Verschuiving langs de curve
Verschuiving van de aanbodcurve
Verschuiving van de curve
Verschuiving van de vraagcurve
Vervangingsinvesteringen
Vervroegde uittreding
Verzadigingsinkomen
Verzekering
Verzorgingsstaat
Vicieuze-cirkeltheorie
Vijfjarenplan
Vlottend kapitaal
Vlottende activa
Voedselhulp
Volkomen concurrentie
Volkomen elastisch
Volkomen inelastisch
Volksverzekeringen
Volledige mededinging
Volledige werkgelegenheid
Voltijdwerker
Voorkeuren
Voorraadgrootheden
Voorraadinvesteringen
Voorschotrente
Voorwaardenkartel
Vraag
Vraagblok
Vraaglijn
Vraagvergelijking
Vraagzijde
Vragers
Vreemde valuta
Vrije goederen
Vrije wisselkoersen
Vrije-markteconomie
Vrijhandel
Vrijhandelszone
Vrijwillig filiaalbedrijf