Raad van ministers
Rantsoenering
Rayonkartel
Reëel inkomen
Recessie
Rechtspersoon
Rechtsvorm
Reclame
Referentiewaarde
Refi-rente
Regionale mobiliteit
Rekeneenheid
Rekening-courant
Rekenmiddel
Relatief elastische vraag
Relatief inelastische vraag
Rentepolitiek
Reserveverplichtingen
Restinkomens
Restinkomensquote
Resultatenrekening
Retorsie
Retributie
Revaluatie
Rijk
Rijkdom
Ruil
Ruilmiddel
Ruilvoet
Ruilvoetverbetering
Ruilvoetverslechtering