Pacht
Parallellisatie
Pariteit
Pariteitswijziging
Partiële prijsindexcijfers
Participatiegraad
Particuliere sector
Particuliere ziektekostenverzekering
Passende arbeid
Passieve betalingsbalans
Passiva
Pensioenfondsen
Pensioenvoorziening
Perfect werkende markten
Permanente faciliteiten
Personele inkomensverdeling
Persoonlijke communicatie
Plaatsbeleid
Potentiële beroepsbevolking
Preferenties
Pressiegroepen
Prijs
Prijsbeleid
Prijscompensatie
Prijsconcurrentie
Prijsdifferentiatie
Prijsdiscriminatie
Prijselasticiteit van de gevraagde hoeveelheid
Prijsindexcijfer
Prijskartel
Prijsleiderschap
Prijsmechanisme
Prijsniveau
Prijspeil
Prijsstarheid
Prijsvorming
Prijszetting
Primair inkomen
Primaire arbeidsvoorwaarden
Primaire banken
Primaire behoeften
Primaire inkomensverdeling
Primaire liquiditeiten
Primaire sector
Privatisering
Producenten
Producentenfonds
Productbeleid
Productdifferentiatie
Producten
Productie
Productiecapaciteit
Productiefactoren
Productiefunctie
Productiekartel
Productieomvang
Productieproces
Proeftijd
Profijtbeginsel
Programmahulp
Progressie
Progressief
Prohibitief invoerrecht
Promotiebeleid
Proportioneel
Proportioneel variabele kosten
Protectie