Kapitaal
Kapitaalcoëfficiënt
Kapitaaldekkingsstelsel
Kapitaalgoederen
Kapitaalintensiteit
Kapitaalmarkt
Kapitaalproductiviteit
Kapitaalschaarste
Kartel
Kas
Kasliquiditeit
Kaspositie
Kasreserve
Kasreserveregeling
Keuzeprobleem
Keynes¸ J.M.
Keynesiaans model
Klassieken
Knelpuntsfactor
Koersstijging
Koersvorming
Koopkracht
Koppeling
Kosten
Kosten van levensonderhoud
Kostencurven
Kostendekking
Kosteninflatie
Kostenvergelijking
Kostprijsverhogende belastingen
Kostprijsverlagende subsidies
Krediet
Kredietverlening
Kruiselingse prijselasticiteit
Kwalitatieve structurele werkloosheid
Kwantitatieve structurele werkloosheid