Een exportvergelijking geeft het verband weer tussen de export van goederen en diensten en het nationaal inkomen.

Een exportvergelijking komen we tegen in keynesiaanse modellen.