Landen kunnen de productie van bepaalde goederen subsidiëren¸ zodat deze gemakkelijker kunnen concurreren met buitenlandse producten. Subsidie betekent in dit geval een bijdrage van de overheid in de productiekosten.

Nederlandse scheepsbouwers klagen er bijvoorbeeld over dat hun buitenlandse collega's meer subsidie krijgen dan zij. Anderzijds klagen buitenlandse glastuinbouwers erover dat de Nederlandse tuinders goedkoop aardgas krijgen om hun kassen te verwarmen.