Met de term export wordt de uitvoer van goederen (en meestal ook diensten) aangeduid.

Uitvoer betekent dat goederen (en diensten) aan het buitenland zijn verkocht.

De waarde van de uitvoer van goederen registreren we op de goederenrekening. Deze maakt deel uit van de lopende rekening van de betalingsbalans.

De waarde van de export van diensten registreren we op de dienstenrekening¸ die ook deel uitmaakt van de lopende rekening.