De evenwichtsprijs is de prijs waarbij de gevraagde hoeveelheid gelijk is aan de aangeboden hoeveelheid.

Bij de evenwichtsprijs zijn er noch overschotten¸ noch tekorten: iedere vrager¸ die de prijs wil betalen¸ kan zich het product verschaffen en iedere aanbieder kan zijn totale productie¸ tegen de marktprijs¸ verkopen.


Grafische afleiding evenwichtsprijs