Het evenwichtsinkomen is díe hoogte van het nationaal inkomen waarbij de wensen van de economische subjecten zijn gerealiseerd. Deze wensen zijn vastgelegd in de macro-economische gedragvergelijkingen¸ zoals de consumptievergelijking¸ de importvergelijking en de investeringsvergelijking.

Het begrip evenwichtsinkomen hoort thuis in keynesiaanse modellen. In deze modellen wordt het evenwichtsinkomen bepaald door de evenwichtsvoorwaarde: W = EV¸ wat aangeeft dat het nationaal product (W) (het aanbod) gelijk is aan de effectieve vraag (EV).