Sinds 1 januari 1999 bestaat de Economische en Monetaire Unie (EMU). Twaalf van de vijftien lidstaten van de Europese Unie zijn sinds die datum aan elkaar geklonken met een gemeenschappelijke munt (de euro) en een gemeenschappelijk monetair beleid. Het totale grondgebied van de twaalf EUM-landen duiden we aan met de populaire benaming ‘eurozone’.