De euro is de munt die in de Economische en Monetaire Unie wordt gebruikt.

Op 1 januari 1999 is de Economische en Monetaire Unie (EMU) van start gegaan. De EMU bestaat uit de meeste leden van de Europese Unie. De periode tot 1 januari 2002 is een overgangsperiode geweest. Vanaf 1 januari 2002 is de euro het enige wettige betaalmiddel in de EMU-landen.

Sinds 1 januari 1999 neemt het Europese Stelsel van Centrale Banken (ESCB) de monetaire besluiten - zoals het rentebeleid. Deze besluiten zijn gericht op het handhaven van een stabiel intern prijsniveau.