Euratom (1957) is een verdrag dat tegelijk met de oprichting van de EEG werd gesloten om samen te werken bij het onderzoek naar en de ontwikkeling van atoomenergie.