Een engelcurve is een lijn waarmee het verband tussen de gevraagde hoeveelheid van een bepaald goed en het inkomen wordt weergegeven.

Inkomensveranderingen kunnen op verschillende manieren de gevraagde hoeveelheid beïnvloeden. De manier waarop dat gebeurt¸ is afhankelijk van de goederensoort. Zo onderscheiden we: