De energie-intensiteit is de hoeveelheid energie die wordt ingezet in verhouding tot de productiefactoren arbeid en kapitaal.

Voorbeelden van energie-intensieve productieprocessen zijn de ijzer- en staalproductie¸ de winning van aluminium uit bauxiet¸ de chemische en de petrochemische industrie.

Zie ook: