Elasticiteiten geven aan in welke verhouding een verandering van een bepaald verschijnsel leidt tot een verandering van een ander verschijnsel.

Een elasticiteitscoëfficiënt geeft in één getal weer in welke verhouding een afhankelijk variabele reageert op de verandering van een onafhankelijk variabele.

Voorbeelden

De prijselasticiteit van de gevraagde hoeveelheid geeft inzicht in de invloed van prijsveranderingen van een bepaald goed op de afzet van het desbetreffende goed.

De kruiselingse prijselasticiteit geeft inzicht in de invloed van prijsveranderingen van een bepaald goed op de afzet van een ander goed.

De inkomenselasticiteit laat zien wat het gevolg is van inkomensveranderingen voor de gevraagde hoeveelheid van een bepaald goed.