De eindproducent is de producent die het product uiteindelijk aan de consumenten verkoopt.

In de figuur zijn de eindproducenten de supermarkten.


Bedrijfskolom van chocoladeproducten