Wanneer Nederlandse effecten worden aangekocht dan wel verkocht door buitenlanders of wanneer buitenlandse effecten door Nederlanders worden aangekocht dan wel verkocht¸ leidt dit tot geldstromen die worden geregistreerd op de financiële rekening van de betalingsbalans als effectenverkeer.