De economie (economische wetenschap) is de studie van het streven van de mens naar welvaart.

Bekeken wordt hoe de mens ernaar streeft zo goed mogelijk in zijn behoeften te voorzien en hoe hij voortdurend een keuze maakt tussen de middelen waarmee hij in zijn behoeften voorziet.