Ecofin is een overlegorgaan binnen de Economische en Monetaire Unie (EMU)¸ dat bestaat uit de ministers van Financiën van de lidstaten van de Europese Unie.

De ministers van Financiën zijn verantwoordelijk voor de nationale overheidsbegrotingen. In de Ecofin hebben ze de gelegenheid het begrotingsbeleid binnen de EMU op elkaar af te stemmen en zodoende bij te dragen aan de harmonisatie van het economisch beleid binnen de unie.