Het Europese Stelsel van Centrale Banken (ESCB) bestaat uit de Europese Centrale Bank (ECB) en de nationale centrale banken van de landen die deelnemen aan de Economische en Monetaire Unie.

De nationale centrale banken uit de eurozone vormen dus samen met de ECB het Europese Stelsel van Centrale Banken.

De taken van het ESCB zijn:

Met de invoering van het ESCB handelen de nationale centrale banken op instructie van de ECB¸ maar zij blijven een aantal bevoegdheden houden die hen eigen zijn¸ zoals kredietverlening en verzorgen van de geldomloop.