Het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB) heeft tot taak de geldhoeveelheid binnen de Economische en Monetaire Unie (EMU) te reguleren. Een te grote groei van de geldhoeveelheid leidt immers tot inflatie. Omdat de groei van de geldhoeveelheid vooral bepaald wordt door de omvang van de kredietverlening door de banken¸ wil de ESCB de banken kunnen beïnvloeden bij het verlenen van nieuwe kredieten aan gezinnen¸ bedrijven en overheden. De banken zullen hun kredietverlening beperken als ze zelf over minder geld in kas beschikken en omgekeerd zal een ruime kaspositie hen uitnodigen gemakkelijker nieuwe kredieten te verstrekken. De ESCB is in staat met behulp van de ESCB-schuldbewijzen geld bij de banken weg te halen. De banken lenen hun kasmiddelen dan uit aan de ESCB tegen een rentevergoeding en ontvangen een ESCB-schuldbewijs als bewijs van de verstrekte lening. De ESCB kan de banken dwingen voor welke bedragen ze ESCB-schuldbewijzen dienen te kopen.