Het ERM-2 staat voor Exchange Rate Mechanism -2.

Met het ingaan van de Economische en Monetaire Unie per 1 januari 1999 geldt voor EU-landen die serieuze plannen hebben om op termijn toe te treden tot de EMU het regime van de ERM-2. Dit houdt onder meer in: variabele wisselkoersen met een maximale bandbreedte van 30 procentpunten (15% onder en 15% boven de spilkoers).