De Nederlandsche Bank
Debiteuren
Deciel
Deelmarkten
Deelnemingspercentage
Deeltijdwerker
Definitievergelijking
Deflatie
Degressief
Degressief variabele kosten
Dekkingspercentage
Democratisch budgetmechanisme
Democratische besluitvorming
Demotivatie
Denivellering
Depositorente
Depreciatie
Depressie
Derde wereld
Derdegraadskostenvergelijking
Deregulering
Detailhandel
Devaluatie
Deviezenvoorraad
Diensten
Dienstenrekening
Dienstenverkeer
Diepte-investeringen
Differentiatie
Directe belastingen
Directe investeringen
Directe ruil
Distributie
Distributiebeleid
Dividend
Doelstellingen van bedrijven
Doelstellingen van economische politiek
Doordraaien
Doorzichtige markt
Doorzichtigheid
Douane-unie
Draagkrachtbeginsel
Draagvlak
Drempelinkomen
Duale economie
Dualisme
Dumping
Duurzame consumptiegoederen
Duurzame ontwikkeling