Een ziektekostenverzekering is een verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ziekte.

Werknemers met een inkomen beneden een bepaald bedrag zijn op grond van de Ziekenfondswet verplicht zich aan te melden bij een ziekenfonds.
Degenen die niet verplicht verzekerd zijn, kunnen zich tegen ziektekosten verzekeren via een particuliere ziektekostenverzekering.