Ziekenfondsen zijn de instanties die de ZFW (Ziekenfondswet) uitvoeren.

De werknemer die op grond van de ZFW verplicht verzekerd is, meldt zich aan bij een ziekenfonds. Dit fonds zorgt onder meer voor de inning van de premie.