Zeggenschap gaat over de vraag: ‘Wie, of welke instantie bepaalt uiteindelijk de gang van zaken in een organisatie?’

Of anders uitgedrukt: ‘Bij wie ligt de hoogste macht?’

Zeggenschap en leiding hoeven niet noodzakelijkerwijs in dezelfde hand te zijn. Bij de eenmanszaak is dat meestal wel het geval; bij de naamloze vennootschap is dat in de regel niet het geval.