Het working capital of netto-werkkapitaal is gelijk aan de vlottende activa verminderd met het kort vreemd vermogen.

Het working capital geeft inzicht in de liquiditeit van een bedrijf. Hoe groter het netto-werkkapitaal des te gemakkelijker kunnen de korte schulden worden betaald.

Voorbeeld
Gegeven is de volgende balans van Roos N.V.

Het working capital vinden we als volgt.
Vlottende activa € 3.900   (miljoen)
Kort vreemd vermogen      - 3.300 (miljoen)
Netto-werkkapitaal € 600 (miljoen)