De working capital ratio is de verhouding tussen het netto-werkkapitaal en het kort vreemd vermogen.

Voorbeeld
Gegeven is de volgende balans van Roos N.V.Het netto-werkkapitaal vinden we als volgt.
Vlottende activa € 3.900   (miljoen)
Kort vreemd vermogen      - 3.300 (miljoen)
Netto-werkkapitaal € 600 (miljoen)

De working capital ratio is:     600     = 0,18.
3.300
Wanneer in de loop van de tijd deze ratio toeneemt, wijst dit op een verbetering van de liquiditeit.