Winstinhouding is het niet aan de eigenaar(s) van een onderneming (de aandeelhouders bij een nv of een bv) uitkeren van een deel van de winst.

Dat deel van de winst waar derden (waaronder de fiscus) geen aanspraak op hebben, komt toe aan de vennootschap. Een deel van deze winst, het dividend, wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. Het restant wordt toegevoegd aan het eigen vermogen in de vorm van een reserve: de winstreserve of algemene reserve.

Enkele redenen waarom bedrijven het eigen vermogen via winstinhouding versterken, zijn: