Een organisatie maakt winst wanneer haar totale geldelijke opbrengsten in een bepaalde periode groter zijn dan de totale in geld uitgedrukte kosten.

Winst uit zich in een toename van het eigen vermogen van het bedrijf. Deze vermogenstoename kan aan het bedrijf worden onttrokken zonder dat de continu¤teit van het bedrijf wordt aangetast.

Zie ook:
- brutowinst
- nettowinst
- winstinhouding
- winstopslag
- winstverdeling