Vreemd vermogen bestaat uit de schulden van een organisatie.

Het kenmerk van vreemd vermogen is dat de schulden volgens een vaste afspraak moeten worden terugbetaald (afgelost) en dat (meestal) een van tevoren overeengekomen interest moet worden betaald.

Vreemd vermogen kan worden verdeeld in:

zie ook:
- aflossingen