Voorzieningen zijn geschatte toekomstige verplichtingen of kosten die verband houden met de lopende of afgesloten perioden.

Voorbeelden van voorzieningen zijn:
- pensioenverplichtingen ten opzichte van het personeel
- garantieverplichtingen in verband met verkochte goederen
- periodiek onderhoud van de gebouwen.

Kenmerkend voor voorzieningen is, dat van deze verplichtingen noch de grootte noch het tijdstip waarop ze moeten worden voldaan bekend zijn, maar dat de oorzaak voor het ontstaan van de verplichting in het verleden ligt.