Van een voordelig resultaat is sprake wanneer de werkelijke kosten van een specifieke kostensoort lager zijn dan de toegestane kosten.

Zie ook:
- kostensoorten