De voorcalculatie is een schatting van de afzet, de bijbehorende (gemiddelde) verkoopprijs en de kosten die uit de afzet voortvloeien.

Iedere onderneming zal aan het begin van een periode vastleggen welk doel zij in die periode voor ogen heeft en op welke manier zij dit doel wil bereiken. Dit betekent tevens dat wordt aangegeven welke middelen kunnen worden gebruikt om het bepaalde doel te bereiken.
De verwachtingen komen tot uitdrukking in de verwachte hoogte van de brutowinst, respectievelijk de nettowinst.
Aan het eind van de periode leert de confrontatie van de werkelijke opbrengsten met de werkelijke kosten (de nacalculatie) in hoeverre het doel is gerealiseerd.

Uit de vergelijking van de nacalculatie met de voorcalculatie vinden we onder meer: