Bedrijven moeten zich altijd ergens vestigen. Bedrijven kunnen zich bij hun keuze van de vestigingsplaats door diverse motieven laten leiden. De nabijheid van klanten kan een rol spelen (bijv. de detailhandel), maar ook de nabijheid van grondstoffen of de ligging nabij grote aan- en afvoerroutes kunnen een overweging zijn. In de agrarische sector heeft de grond natuurlijk een bijzondere betekenis, omdat de kwaliteit van de grond effect heeft op de kwaliteit van de producten.

Grond vermindert door het gebruik als vestigingsplaats niet in waarde. In de loop van de tijd kan wél de economische aantrekkelijkheid van de grond veranderen, waardoor de grond goedkoper of duurder wordt. Dit hangt samen met de ligging van de grond en de ervaren schaarste aan grond. Grond in een drukke winkelstraat is zeer veel waard. In het algemeen geldt dat grond in de grote steden duurder is dan op het platteland.