De verzekeringspremie is het bedrag dat aan een verzekeringsmaatschappij wordt betaald om tegen de ‘financiële gevolgen van een onzeker voorval’ verzekerd te zijn.

Bij een spaarhypotheek is de verzekeringspremie opgebouwd uit een spaardeel en een verzekeringsdeel. Het spaardeel is bedoeld om het eindkapitaal op te leveren waaruit de hypotheekschuld moet worden afgelost. Het verzekeringsdeel dient om de nabestaanden van de verzekerde (geldnemer) bij diens onverhoopt overlijden een uitkering te geven waarmee ze de hypotheekschuld ineens kunnen aflossen.