De verzadigingsfase maakt deel uit van de productlevenscyclus.De afzet groeit tijdens de verzadigingsfase niet meer. Er treedt voornamelijk vervangingsvraag op. De prijzen hebben zich (mede onder invloed van de concurrentie) op een relatief laag niveau gestabiliseerd. De koper heeft de keuze uit een groot aantal productvariëteiten. In de loop van deze fase wordt het aantal productvariëteiten kleiner, omdat veel aanbieders de markt verlaten. De winst per eenheid product is relatief laag.

Zie ook:
- productbeleid
- marketingmix