Vervangingsvraag houdt in, dat versleten producten worden vervangen door nieuwe.