Vervangingsinvesteringen omvatten de aanschaf van kapitaalgoederen om versleten kapitaalgoederen te vervangen.

Vervangingsinvesteringen betreffen tevens de aanvulling van de gebruikte voorraden grondstoffen en de verkochte voorraden eindproducten.

Door vervangingsinvesteringen blijft de productiecapaciteit in stand.