Onder de vermogensmarkt verstaan we het geheel van vraag naar en aanbod van financieringsmiddelen.

Op de vermogensmarkt wordt gehandeld in geld. Er zijn altijd gezinnen, banken of andere bedrijven die tijdelijk geld over hebben. Anderzijds zijn er altijd gezinnen, banken of andere bedrijven die gedurende een bepaalde tijd geld nodig hebben. Ook de overheid komt geregeld geld te kort. De vermogensmarkt brengt de partijen die geld aanbieden en die geld vragen bij elkaar.

De vermogensmarkt wordt op verschillende manieren ingedeeld. Zo’n indeling is het onderscheid tussen:

Een andere indeling van de vermogensmarkt richt zich op het verschil tussen openbaar en onderhands:

Zie ook:
- onderhandse kapitaalmarkt
- openbare kapitaalmarkt