Vermogen is de koopkracht die in de vorm van geld of goederen ter beschikking is gesteld van een organisatie of een persoon.

Bronnen van vermogen zijn: