Een organisatie maakt verlies wanneer haar totale geldelijke opbrengsten in een bepaalde periode kleiner zijn dan de in geld uitgedrukte kosten.

Zie ook:
- verlies- en winstrekening