Het verkoopresultaat is het verschil tussen de omzet en de afzet tegen kostprijs.