De verkoopprijs is de prijs waartegen een product wordt verkocht.


Ten aanzien van de verkoopprijs kunnen we verschillende benaderingen onderscheiden, zoals: