In een vergelijkend warenonderzoek worden consumptiegoederen op verschillende gebruiksaspecten, die voortvloeien uit het dagelijks gebruik, met elkaar vergeleken en beoordeeld.

Veel vergelijkende warenonderzoeken worden gedaan en gepubliceerd door de Consumentenbond.

Zie ook:
- marktonderzoek