De verfijnde opslagmethode houdt in, dat de indirecte kosten met behulp van meer dan een opslag in de kostprijs worden verwerkt.

Soms kiezen bedrijven ervoor de indirecte kosten toe te rekenen met behulp van meerdere opslagbases. Dat is raadzaam als gedeelten van de indirecte kosten samenhangen met bepaalde soorten directe kosten.

Voorbeeld
In een bedrijf met stukproductie is het toegestane grondstoffenverbruik voor een bepaalde opdracht € 360, de toegestane loonkosten bedragen € 420. Ten behoeve van de toerekening van de indirecte kosten worden opslagpercentages gebruikt die ontleend zijn aan de gegevens van het vorige jaar:

direct grondstoffenverbruik      € 2.880.000
directe lonen € 2.304.000
indirecte kosten € 5.760.000

60% van de indirecte kosten wordt uitgedrukt in een percentage van het grondstoffenverbruik en de rest in een percentage van de directe lonen.

De kostprijs van deze opdracht vinden we als volgt.

Opslagen indirecte kosten :
van het grondstoffenverbruik:
0,60 × € 5.760.000   × 100% = 120%
€ 2.880.000

van de directe lonen:
0,40 × € 5.760.000   × 100% = 100%
€ 2.304.000

Berekening kostprijs :
Toegestane grondstoffenkosten             €    360
Toegestane loonkosten -    420
Directe kosten €    780
Opslagen voor indirecte kosten:
    120% van € 360 = €    432  
    100% van € 420 = -    420  
Kostprijs   -    852
    € 1.632

Zie ook:
- primitieve opslagmethode